Rada Programowa na kierunku pielęgniarstwo

Rada Programowa na kierunku pielęgniarstwo w kadencji 2020-2024
(powołana Decyzją nr 28/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
CM UWM w Olsztynie z dnia 30 września 2020 r. z późn. zm.)

Przewodnicząca:

 • dr n. med. Aleksandra Gutysz- Wojnicka

Wicedyrektor ds. kształcenia:

 • dr n. med. Olga Bielan

Członkowie:

 • dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz, prof. UWM
 • dr Lucyna Kiełbasa
 • dr Elżbieta Majchrzak - Kłokocka
 • dr Agnieszka Oponowicz
 • mgr Ewa Bejer - Oleńska
 • dr n. med. Mariola Ejdys
 • mgr piel. Stanisław Orzechowski

Przedstawiciele studentów:

 • Robert Świerszcz
 • Oliwia Zbysińska

Przedstawiciel absolwentów:

 • mgr piel. Adrianna Rożniecka

Sekretarz:

 • mgr Aleksandra Lipka