Rada Programowa na Kierunku Pielęgniarstwo

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu powołuje Radę Programową
na kierunku pielęgniarstwo na kadencję 2016-2020 w składzie:

 

Rada Programowa na kierunku pielęgniarstwo na kadencję 2016-2020:

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr n. med. Olga Bielan

Przewodnicząca:

dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM

Członkowie:

dr n. med. Aleksandra Gutysz- Wojnicka

dr n. o zdr. Lucyna Kiełbasa

dr n. med. Ewa Kupcewicz

dr n. biol. Małgorzata Kolenkiewicz

dr n. biol. Agnieszka Oponowicz

mgr piel. Mariola Ejdys

Przedstawiciele studentów:

Aneta Bystrek

Paulina Mazur

Przedstawiciel absolwentów:

Adrianna Rożniecka

Sekretarz:

mgr Paulina Siemińska