Rada Programowa na kierunku położnictwo

Rada Programowa na kierunku położnictwo w kadencji 2020-2024
(powołana Decyzją nr 29/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
CM UWM w Olsztynie z dnia 30 września 2020 r. z późn. zm.)

Przewodnicząca:

 • dr n. med. Olga Bielan

Wicedyrektor ds. studenckich:

 • dr Katarzyna Kubiak

Członkowie:

 • dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM
 • dr hab. n. o zdr. Ewa Kupcewicz
 • dr Agnieszka Oponowicz
 • mgr Ewa Bejer - Oleńska
 • mgr poł. Małgorzata Drężek - Skrzeszewska
 • mgr poł. Jowita Dubel - Mikulska
 • mgr poł. Magdalena Napiórkowska - Orkisz
 • mgr poł. Agnieszka Terska

Przedstawiciele studentów:

 • Aleksandra Kostrzewska
 • Julia Celińska

Przedstawiciel absolwentów:

 • lic. Agata Gańko

Sekretarz:

 • mgr Katarzyna Stasiewicz