Rada Programowa na Kierunku Ratownictwo Medyczne

Skład Rady Programowej kierunku Ratownictwo medyczne

 

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr n. med. Olga Bielan

Przewodniczący:

dr hab. n. med. Andrzej Zawadzki, prof. UWM

Zastępca przewodniczącego:

prof. dr hab. Ewa Dzika

Członkowie:

dr hab. n. med. Jan Blacha, prof. UWM

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

dr n. med. Paweł Jastrzębski

dr n. med. Lidia Glinka

dr Anna Kozłowska

lek. Joanna Manta

mgr Agnieszka Hryniewicka

mgr Tadeusz Miłowski

mgr Małgorzata Lepczyńska

mgr Karolina Walczak

Przedstawiciele studentów:

Anna Wilmanowicz

Mateusz Sowiński

 

Przedstawiciel absolwentów:

mgr Justyna Choromańska

Sekretarz:

            mgr Katarzyna Nykiel