Rada Programowa na kierunku ratownictwo medyczne

Rada Programowa na kierunku ratownictwo medyczne w kadencji 2020-2024
(powołana Decyzją nr 31/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
CM UWM w Olsztynie z dnia 30 września 2020 r. z późn. zm.)

Przewodniczący:

 • dr n. med. Paulina Buca

Wicedyrektor ds. kształcenia:

 • dr n. med. Olga Bielan

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Sławomir Szajda
 • dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM
 • dr Paweł Jastrzębski
 • dr inż. Ewa Kowalska
 • lek. Małgorzata Prządak
 • mgr Mariusz Grażewicz
 • mgr Małgorzata Lepczyńska
 • mgr Tadeusz Miłowski
 • mgr Grzegorz Wasilewski

Przedstawiciele studentów:

 • Natalia Maleszewska
 • Kinga Marasek

Przedstawiciel absolwentów:

 • mgr Justyna Choromańska

Sekretarz:

 • mgr Katarzyna Nykiel