Rada Programowa na Kierunku Dietetyka

 

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu powołuje Radę Programową
na kierunku dietetyka na kadencję 2016-2020 w składzie:

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

dr n. med. Olga Bielan

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska - Stankiewicz

Członkowie:

prof. dr hab. Lidia Wądołowska

prof. dr hab. Elżbieta Kostyra

prof. dr hab. Ewa Dzika

Przedstawiciele studentów:

Angelika Grubba

Małgorzata Szlachetka

Przedstawiciel absolwentów:

Piotr Żechowicz

Sekretarz:

mgr Katarzyna Kubat – Kuczmarz

mgr Magdalena Przeradzka