Rada Programowa na kierunku dietetyka

Rada Programowa na kierunku dietetyka w kadencji 2020-2024
(powołana Decyzją nr 30/2020 Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego
CM UWM w Olsztynie z dnia 30 września 2020 r. z późn. zm.)

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska - Stankiewicz

Wicedyrektor ds. kształcenia:

 • dr n. med. Olga Bielan

Członkowie:

 • prof. dr hab. Ewa Dzika
 • prof. dr hab. Lidia Wądołowska
 • dr hab. Beata Jarmołowska, prof. UWM
 • dr hab. n. med. Anna Kozłowska, prof. UWM
 • dr inż. Małgorzata Kuśmierczyk

Przedstawiciele studentów:

 • Aleksandra Grudzińska
 • Szymon Jagłowski

Przedstawiciel absolwentów:

 • lic. Piotr Żechowicz

Sekretarz:

 • mgr Marta Kamińska